A PROPÒSIT

3angled inicia una col·laboració entre tres institucions culturals del territori de l’Euroregió Pirineus Mediterrània implicades en la creació artística audiovisual contemporània.

– hTh – CDN de Montpellier (Montpellier, Occitània)
– Eufònic (Terres de l’Ebre, Catalunya)
– Addaya Centre d’Art Contemporani (Mallorca, Illes Balears).

3angled es centra en la manera en la qual la creació digital o audiovisual es qüestiona i transforma avui en dia la creació viva i performativa. Els tres socis proposen acollir i fer circular dins dels seus espais un/a artista de l’Euroregió que treballi amb aquestes temàtiques i que podrà desenvolupar un projecte en el cor de la nova associació aprofitant les contribucions específiques complementàries de cada soci (support artístic, espais de creació, support tecnològic, espais de presentació, equips multidisciplinaris i la confrontació de treball per a diverses audiències).
Aquests tres socis posen en marxa una convocatòria per a projectes amb la finalitat de seleccionar un/a artista que formi part del territori de l’Euroregió i proposar-li diversos períodes de residència de creació i diferents moments (evolutius) per a presentar l’obra o les diferents etapes del treball.

La contribució en efectiu proporcionada per cada soci cobreix els costos directes totals de la residència i presentació (catxès, despeses de producció, viatges, l’acolliment i l’allotjament) fins a un màxim de 5.000 euros per soci.

Eurorégion Pyrénées-Méditerranée

hTh-CDN de Montpellier

És un centre de creació contemporània, de reflexió i reunions, en què conviuen les arts sense etiqueta o categoria juntament amb el disseny digital, la música, els debats, les conferències, les arts visual, la formació … un projecte que té com a propòsit fonamental la celebració de la vida creativa.

En el 2015 es va crear al teatre un laboratori i un taller creatiu digital: Mèq, un centre creatiu ancorat en el segle 21. Mèq aborda la necessitat d’experimentar i realitzar investigacions sobre la relació entre les arts i arts digitals. Mèq divideix les seves activitats en les següents quatre àrees principals de treball: l’educació, la creació / producció, la investigació i la trobada amb el públic. Al setembre de 2016 es va crear el MEQ Festival – mEq, festival internacional d’art digital performatiu.

Eufònic

És un festival al voltant de l’art sonor, visual i digital, de quatre dies de durada i que se celebra en diverses poblacions i espais naturals de les Terres de l’Ebre, sud de Catalunya. Arts digitals, tot i que no exclusivament, en la seva més àmplia accepció: actuacions audiovisuals, tallers, instal·lacions visuals en espais museístics, accions sonores, activitats per al públic familiar i concerts en espais singulars. La singularitat del paisatge de les Terres de l’Ebre en general i del Delta de l’Ebre en particular és l’element vertebrador i diferencial del festival, convertint Eufònic en una experiència sonora i visual ancorada en el paisatge.
Amb cinc edicions al darrere (primer cap de setmana de setembre, tot i que les instal·lacions artístiques en altres poblacions del territori s’inauguren durant les dues últimes setmanes d’agost), Eufònic compta amb una extensió urbana a Barcelona, Eufònic Urbà, amb tres edicions celebrades a l’Arts Santa Mònica.

Addaya Centre d’art contemporani

ADDAYA centre d’art contemporani, inaugurat el 3 d’abril de 2004, és un espai independent dedicat a la promoció i difusió de l’art contemporani. Amb una interessant programació expositiva, i un projecte de residència de comissaris i artistes, de caràcter internacional, és un espai de referència en el sector. Ha acollit en les seves instal·lacions més de 60 artistes d’arreu del mon, així com a nombrosos comissaris d’art. Funciona com a espai expositiu, i centre d’investigació i creació, així com de producció d’exposicions itinerants, treballant per a altres centres d’art públics. Part de la seva activitat s’ha caracteritzat per treballar en gestió pública, ja que durant més de vuit anys ha gestionat el Casal Son Tugores d’Alaró, la Torre de ses Puntes de Manacor i col·labora en la programació d’altres centres com Sa Quartera d’Inca, o el Museu de Porreres, tots a Mallorca.